WEAVER / chatbot

Weaver platforma za chatbot predstavlja najnaprednije rešenje iz oblasti softverskih proizvoda koje primenjuje veštačku inteligenciju.

ZADATAK

Naš zadatak je bio izrada website-a koji će kroz video sadržaj predstavi uslugu Weaver platforme. Odlučili smo se na kreiranje i implementiranje 2D animacija koje jasno pokazuju primenu platforme u realnim situacijama.

 
#00a6e6
#4881bb
#ff8306
 
ENG