UC Partizan / Privatno preduzeće za trgovinu građevinskim materijalom i alatima

Preduzeće Partizan d.o.o je privatno preduzeće za trgovinu građevinskim materijalom i alatima na veliko i malo. Ciljevi preduzeća su opstanak na konkurentskom tržištu, razvoj, širenje preduzeća, ali i povećanje asortimana u ponudi, širenje distributivne mreže i uspostavljanje uspešne saradnje sa dobavljačima i kupcima. Građevinske firme i danas predstavljaju primarnu grupa kupaca preduzeća.

ZADATAK

Zadatak je bio redizajn i restrukturiranje postojećeg website-a sa integracijom web shop-a koji obuhvata deo asortimana UC Partizana.


 
#0c3E6f

#484448

#ffffff

 
ENG