TREND TRAVEL / Turistička agencija

Trend Travel je turistička agencija iz Herceg Novog koja, osim ponude izleta i putovanja, nudi i usluge rezervacije transfera i iznajmljivanja vozila.

ZADATAK

Naš zadatak je bio izrada višejezičnog sajta sa booking sistemom za online rezervisanje izleta i putovanja. Budući da se radi o turističkoj agenciji sa primorja, prioritet je bio izraditi sadržaj na ruskom, poljskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Pored toga, bilo je potrebno osmisliti sistem za online rezervaciju tranfesa sa i na aerodrom, ali i pronaći adekvatno dizajnersko rešenje za prikaz različitih vrsti vozila koja ova kompanija iznajmljuje.


 
#3d75ab
#7ac843
#f8d270
 

ENG