NMWE / Natural Mineral Waters Europe

Natural Mineral Waters Europe je neprofitnabilna asocijacija koja brine o evropskim prirodnim izvorima vode i koja je posvećenja održavanju standarda bezbednosti, kvaliteta i zaštite životne sredine.

ZADATAK

Zadatak je bio redizajnirati i restrukturirati postojeći website, kako bi korisnici bili u mogućnosti da lako pretražuju sadržaj i pronalaze informacije. Poseban zahtev je bio kreiranje "Members area" kojoj bi pristup imali samo članovi asocijacije. Veliku količinu PDF dokumenata koju smo zatekli na prethodnom sajtu pretočili smo u web format. Twitter feed smo povezali sa web-om.

Website je izrađen za englesko govorno područje.

U zadatak je bio uključen tim dizajnera koji je izradio logotip i vizuelni identitet.


 
#0095eb

#ffffff

#b2cb07

 
ENG