IBD / International Brand Discount

International Brand Discount je kompanija koja posluje na teritoriji severne Makedonije sa sedištem u Skoplju. Bave se mrežnom prodajom i distribucijom proizvoda koji olakšavaju svakodnevni život i promovišu zdrav način života.

ZADATAK

Naš zadatak je bio izgradnja web prezentacije i implementacija online prodavnice. Klijent je zahtevao izradu dvojezičnog portala, na makedonskom i albanskom jeziku. Jedan od zadataka je bio da se u prvi plan istakne lifestyle, tačnije zdrav način života.

Na ovom projektu je bio uključen tim grafičkih dizajnera, koji su radili na vizuelnom identitetu, izradi logotipa i promo-materijala.


 
#b3232c

#3f3f3d

#908f8d

 
ENG