parallax background
 

HOTEL SLATINA
porodični hotel u Vrnjačkoj Banji


KLIJENT

Hotel SLATINA je prvi porodični hotel u Vrnjačkoj Banji, koncipiran u skladu sa svetskim trendovima. U sklopu hotela se nalaze 24 smeštajne jedinice, restoran, wellness centar, konferencijska sala, igraonica i lobby bar.

ZADATAK

Naš tim je imao dva međusobno povezana zadatka: promociju hotela na društvenim mrežama i vođenje kampanji.

Promocija je uključivala sledeće aktivnosti:
- rad na povećanju pratioca i ponude kroz brand awareness kampanje
- promocija paketa i specijalnih ponuda kroz reklame na društvenim mržama

Vođenje kampanji uključivalo je:
- izradu i plasiranje targetovanih sezonskih kampanja
- izradu i plasiranje reaktivnih kampanja, vezanih za popunjenost kapaciteta hotela

REZULTATI

Godinu dana kasnije, statistička obrada podataka je pokazala sledeće rezultate:
- preko 50% poseta sajtu dolazi sa društvenih mreža
- učetvorostručili smo broj pratioca i tri puta povećali engagement
- smanjen je broj registracije preko booking platforme uz uspešno povećanje direktnih rezervacija

HOTEL SLATINA profili

              KLIJENT

Hotel SLATINA je prvi porodični hotel u Vrnjačkoj Banji, koncipiran u skladu sa svetskim trendovima. U sklopu hotela se nalaze 24 smeštajne jedinice, restoran, wellness centar, konferencijska sala, igraonica i lobby bar.


ZADATAK

Naš tim je imao dva međusobno povezana zadatka: promociju hotela na društvenim mrežama i vođenje kampanji.

Promocija je uključivala sledeće aktivnosti:
- rad na povećanju pratioca i ponude kroz brand awareness kampanje
- promocija paketa i specijalnih ponuda kroz reklame na društvenim mržama

Vođenje kampanji uključivalo je:
- izradu i plasiranje targetovanih sezonskih kampanja
- izradu i plasiranje reaktivnih kampanja, vezanih za popunjenost kapaciteta hotela


REZULTATI

Godinu dana kasnije, statistička obrada podataka je pokazala sledeće rezultate:
- preko 50% poseta sajtu dolazi sa društvenih mreža
- učetvorostručili smo broj pratioca i tri puta povećali engagement
- smanjen je broj registracije preko booking platforme uz uspešno povećanje direktnih rezervacija


ENG