Golf asocijacija Srbije / Federacija domaćih golf klubova

Golf asocijacija Srbije je udruženje domaćih golf klubova osnovana 2006. godina. Pored svojih članova broji više od 700 aktivnih igrača članova matičnih klubova i ulaže konstantne napore da se broj klubova i broj igrača značajno poveća. Cilj Golf asocijacije Srbije jeste da podstakne razvoj golfa u Srbiji i da služi kao njegovo organizaciono telo.

ZADATAK

Klijent nam se obratio sa potrebom redizajna i restrukturiranja postojećeg sajta u cilju lakše navigacije korisnika kroz portal i bolje preglednosti dokumentacije i važnih događaja u svetu golfa. Akcenat je stavljen na funkcionalnost novog web sajta i čist, moderan dizajn. Kao zahtevniji zadatak bio je konverzija obimne PDF dokumentacije koja je kreirana u periodu od 2011. godine do 2021. godine u web format, kao i unos arhiviranih vesti iz perioda od 2015. do 2020. godine.


 
#ee4434

#002c6d

#0a552e

#ffffff

 
ENG