EFF / European Franchise Federation

Kompanija je osnovana 1972. godine kao neprofitno udruženje za promociju, odbranu i govor u ime franšizne industrije u Evropi. EFF je sada prepoznat kao vodeći glas etičkog franšizinga, a federacija okuplja zajednicu nacionalnih udruženja koja dele zajedničke osnovne vrednosti.

ZADATAK

Zadatak je bio izraditi atraktivan i moderan website, sa posebnom sekcijom kojoj će pristup imati samo ovlašćeni članovi federacije. Neophodno je bilo da se korisnici lako kreću kroz website i dođu do potrebnih informacija. Dodatni zahtev bio je implementacija SGV interaktivne mape.

Portal je rađen na engleskom jeziku.


 
#03045e

#0077b6

#00b4d8

#90e0ef

 
ENG