EU-African / SME Summit

EU Afrikan samit održava se u Rimu u organizaciji najveće evropske konfederacije koja predstavlja interese malih i srednjih preduzeća, a u cilju podrške i promocije afričke ekonomije.

ZADATAK

Zadatak je bio izrada website-a koji će predstaviti kompletan program koferecije, predavače i učesnike. Jedan od glavnih zahteva bio je formiranje registracionog sistema po pravilima GDPR-a i po standardima EU.

Za potrebe konferencije izradili smo logotip uz definiciju kolorita, brošure, program i roll up-ove.


 
#ffb000

#006236

#134dc9

 
ENG