Eco Work / Eko prihvatljivi paneli

ECOR je nov, prirodan materijal napravljen od recikliranog materijala. Sastoji se od vlakana celuloze, 100% je biorazgradiv i može se iznova reciklirati.ECOR je ekološki održiva alternativa za drvo, šper ploču, lesonit i druge slične proizvode uključujući aluminijum, plastiku itd.

ZADATAK

Naš zadatak je bio izrada dvojezične web prezentacije koja će predstaviti ekološki prihvatljive panele i objasniti njihovu praktičnu upotrebu. Cilj nam je bio da podignemo svest o održivom razvoju i da podstaknemo klijente da biraju reciklirane materijale.

Website je izrađen na Wordpress platformi, funkcionalan je, atraktivan i user friendly.


 
#3DC37D

#333333

#F4F0F0

 
ENG