Daconis / Vodeći operateri digitalne infrastrukture i usluga

Sa više od 15 godina iskustva u više industrijskih sektora i poslednjih 10 godina sa posebnim fokusom na operatore digitalne infrastrukture i usluga, Daconis je idealan projektni partner za primenu regulativnih i zakonskih zahteva u kontekstu zaštite podataka i sigurnosti informacija.

ZADATAK

Zadatak je bio izraditi atraktivan, moderan i koncizan websajt sa jasno istaknutim informacijama.


#188ebb

#106688

#004358

#363430

#ffffff

ENG