parallax background
 

AVIOTAG
specijalizovan portal za prodaju avio karata


KLIJENT

Aviotag je specijalizovan portal za prodaju avio karata i posredovanje između putnika i avio kompanija.

ZADATAK

Naš zadatak bio je da kroz redovna obaveštenja na sajtu, Facebook i Instagram platforme informišemo kupce o aktuelnim letovima i pogodnostima.

Promocija je uključivala sledeće aktivnosti:
- rad na povećanju pratioca i ponude kroz brand awareness kampanje
- redovno informisanje putnika o promotivnim letovima i aktuelnim destinacijama putem blogova
- promocija paketa i specijalnih ponuda kroz reklame na društvenim mržama

AVIOTAG profili

              KLIJENT

Aviotag je specijalizovan portal za prodaju avio karata i posredovanje između putnika i avio kompanija.


ZADATAK

Naš zadatak bio je da kroz redovna obaveštenja na sajtu, Facebook i Instagram platforme informišemo kupce o aktuelnim letovima i pogodnostima.

Promocija je uključivala sledeće aktivnosti:
- rad na povećanju pratioca i ponude kroz brand awareness kampanje
- redovno informisanje putnika o promotivnim letovima i aktuelnim destinacijama putem blogova
- promocija paketa i specijalnih ponuda kroz reklame na društvenim mržama

AVIOTAG profili

              


ENG