SOCIAL

Kontinuirano postovanje konzistentnog sadržaja je jedna od najznačajnijih metoda za razvoj poslovanja. Detaljno osmišljeni i strateški objavljeni postovi na Facebook-u i Instagramu govore o Vašem profesionalizmu, pružaju značajne informacije o Vašem brendu i poslovanju, dok istovremeno omogućuju komunikaciju i povezivanje sa klijentima na afektivnom i ličnom nivou. Preduslov za uspešno poslovanje je uspešna navigacija kroz svet socijalnih medija, a zadatak marketing menadžera društvenih mreža jeste da Vam u tome pomogne.

Kroz kreiranje i izgradnju virtuelnog brenda, analizu i markiranje ciljne grupe i plasiranje efektnog sadržaja, Vaš lični “socijalni guru” će doprineti pozicioniranju i širenju Vašeg biznisa.

Kreiranje strategije

Kreiranje strategije

Prvi korak jeste upoznavanje klijenta, osmišljavanje marketing plana i kreiranje jedinstvene strategije. U odnosu na identitet brenda i potrebe kompanije, biramo način komunikacije sa potencijalnom klijentelom, određujemo idealnu publiku, učestalost i sadržaj postova.

Kreiranje i editovanje sadržaja

Kreiranje i editovanje sadržaja

Nakon odabira marketing plana, naš tim se posvećuje kreiranju novog i/ili editovanju već postojećeg sadržaja za postovanje. Sav sadržaj uređujemo i osmišljavamo prema potrebama Vašeg biznisa, kako bismo na adekvatan način predstavili brend i uspostavili komunikaciju sa ciljnom grupom.

Community Management

Community Management

Community management se odnosi na vođenje svih kanala na dostupnim platformama. Ovaj tip usluge uključuje planiranje objava, redovno postovanje, širenje dometa Vašeg brenda preko uvećavanja broja pratilaca, kao i komunikaciju sa Facebook i Instagram korisnicima.

Promocije i kampanje

Promocije i kampanje

Kako bi se realizovala uspešna kampanja, naš tim na  početku sprovodi istraživanje tržišta, mapiranje ciljne grupa i plasiranje tkz. mikrokampanja radi testiranja. Nakon završene eksperimentalne faze, pokreće se kampanja sa jasnim ciljevima i precizno targetovanom grupom, kojoj se može predvideti uspeh sa visokim stepenom verovatnoće.

Krizni menadžment

Krizni menadžment

Bez obzira na kvalitet poslovanja, svaka kompanija se u  jednom trenutku nađe na “udaru” nezadovoljnih korisnika. Kako nekoliko razočaranih ne bi narušili ugled Vašeg brenda, u ovoj situaciji se primenjuje krizni menadžment.

Analiza i reporting

Analiza i reporting

Da bismo procenili napredak i učinkovitost marketing plana, na kraju svakog meseca vršimo detaljnu analizu i kreiramo izveštaj. Na taj način, svaki klijent je eksplicitno upoznat sa rezultatima našeg rada.

ENG