Dizajn

Kreiranje prvog utiska je proces. Sve počinje porukom koja ima zadatak da skrene pažnju posmatrača i podstakne ga da se upusti u komunikaciju. Bilo da se radi o idejnom rešenju za logotip, bilbord ili katalog, cilj je probuditi emociju i zainteresovati potrošača.

Posao grafičkog dizajnera je da osmisli vizuelni identitet kompanije koji se ogleda kroz izbor kolorita, izradu logoa, odabir fonta, piktograma i slika. Vizuelni identitet je postao univerzalna tehnika za promovisanje kompanije budući da čini biznis prepoznatljivim na tržištu i kao takav predstavlja osnovu u stvaranju jakog brenda.

null

Izrada logotipa

Izrada znaka, logotipa ili grba uz definiciju kolorita, proporcija i međusobnih odnosa. Monohromaski prikaz logoa, negativ, žičani prikaz i suvi žig.

null

Tipografija

Odabir odgovarajućeg fonta i načina korišćenja, definicija stilova i kolorita, naslova, podnaslova, slogana, paragrafa, fusnota, referenci, literature.

null

Aplikacija logotipa na poslovna akta

Izrada pripreme štampanih materijala za vizitkarte, memorandume, koverte, fakture, otpremnice, priznanice i druge obrasce.

null

Definicija piktograma i slika

Izrada pratećih grafičkih elemenata, piktograma, slika, znakova i ikonica, odabir fotografija.

null

Izrada kataloga i brošura

Kompletan dizajn i priprema za štampu kataloga i brošura uz usluge kataloškog slikanja, grafičkog dizajnera i kontent menadžera.

null

Promo materijal

Apliciranje logotipa na promo materijal: bedževe, multifunkcijske uređaje, majice, zastavice, podloge za miš, šolje, uniforme, vinske setove…